| Prints for Sale | Order Form | Artists and Publishers | We Buy Prints | Contact Us |

Search Prints:

Shin Hanga Artists and Publishers

This section contains images and reference information about the woodblock artists and publishers that we deal in. The woodblock prints pictured on these pages are not for sale, unless they are also listed in our print catalogue. If you would like to contribute any information or pictures to the side gallery, please email hanga.gallery@yahoo.com.

What is my print worth?
Woodblock Print Sizes
Recommended Books

Glossary of Terms
Reading Japanese Dates
Condition Problems

Actor Prints

Kanpo, Yoshikawa
Masamitsu, Ota
Matsuda, Seifu
Shunsen, Natori
Tadamasa, Ueno
Toyonari, Yamamura

Bijin-ga: Beautiful Women

Goyo, Hashiguchi
Hirano, Hakuho
Ishii, Hakutei
Kiyoshi, Kobayakawa
Kotondo, Torii
Miki, Suizan
Roko, Hirayama
Shimura, Tatsumi
Shinsui, Ito
Shuho, Yamakawa
Toraji, Ishikawa
Tsunetomi, Kitano

Kacho-e: Bird & Flower Prints

Gakusui, Ide
Koson, Ohara
Seitei, Watanabe
Shodo, Kawarazaki
Soseki, Komori
Sozan, Ito
Taisui, Inuzuka
Tsuji, Kako
Urushibara, Yoshijiro
Yoshida, Fujio

Landscape Prints

Asano, Takeji
Hasui, Kawase
Hironobu, Oda
Ito, Takashi
Kakunen, Tsuruoka
Kasamatsu, Shiro
Koitsu, Ishiwata
Koitsu, Tsuchiya
Mamoru, Hiyoshi
Obata, Chiura
Oda, Kazuma
Okada, Koichi
Okumura, Koichi
Okuyama, Gihachiro
Shotei, Takahashi
Toko
Uehara, Konen
Yokouchi, Ginnosuke
Yoshida, Hiroshi
Yoshida, Toshi
Yuhan, Ito

Western Printmakers in Asia

Baldridge, Cyrus
Bartlett, Charles W.
Brown, Pieter Irwin
Capelari, Fritz
Hyde, Helen
Jacoulet, Paul
Jowett, Katharine
Keith, Elizabeth
Lum, Bertha
Miller, Lilian
Nouet, Noel
Russell, Shirley

Japanese Woodblock Publishers

Baba Nobuhiko

Doi Teiichi

Fusui Gabo

Kawaguchi & Sakai

Nishinomiya Yosaku

Unsodo

Watanabe Shozaburo


Copyright © 1998-2009 Hanga Gallery.


 
Malatya Web Tasarim Eskisehir Web Tasarim Youtube photos izmir haber